Trường Đại học Quảng Bình tổ chức thẩm định chương trình đào tạo ngành sư phạm Khoa học tự nhiên dự kiến tuyển sinh năm 2022

Ngày 07/01/2022, Trường Đại học Quảng Bình đã tiến hành thẩm định thành công chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành sư phạm Khoa học tự nhiên (mã ngành 7140247).

Thành phần Hội đồng có các nhà Khoa học, nhà quản lý giáo dục đến từ Trường Đại học Sư phạm Huế, Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng; đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình.

Hội đồng do PGS.TS Lê Anh Phương – Hiệu trưởng Trường ĐHSP Huế làm chủ tịch; các phản biện có PGS.TS. Trương Minh Đức -Trường Đại học Sư phạm Huế, PGS.TS. Lê Tự Hải, TS. Nguyễn Minh Lý – Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng; ThS. Phan Thành, Trưởng phòng GDCN – TX, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình đại diện cho đơn vị sử dụng lao động. Về phía Trường Đại học Quảng Bình, có sự tham gia của PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng – Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Trương Thị Tư – Trưởng phòng Đào tạo, Tổ soạn thảo chương trình và các cán bộ giảng viên khoa Khoa học cơ bản.

Hội đồng thẩm định đã phân tích, đánh giá về Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành sư phạm Khoa học tự nhiên (mã ngành 7140247); khẳng định sự cần thiết về việc mở ngành đào tạo giáo viên Khoa học tự nhiên tại Trường Đại học Quảng Bình là phù hợp với thực tiễn, nhằm đáp ứng nhu cầu giáo viên dạy theo chương trình, SGK mới ở phổ thông hiện nay. Hội đồng thẩm định đã nhất trí thông qua Chương trình đào tạo để đưa vào sử dụng tại Trường ĐHQB và xác nhận Nhà trường đảm bảo các điều kiện về đội ngũ, nguồn cơ sở vật chất, thiết bị, thí nghiệm, thư viện, học liệu… để triển khai đào tạo có chất lượng ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên.

Theo điều tra khảo sát nhu cầu sử dụng giáo viên giảng dạy Khoa học tự nhiên hiện nay ở các trường phổ thông là khá lớn. Sau khi trình Bộ Giáo dục – Đào tạo, Trường Đại học Quảng Bình sẽ tuyển sinh ngay từ năm 2022, nhằm kịp thời đào tạo đội ngũ cử nhân sư phạm THCS có đủ tài, trí, đức để đáp ứng được nhu cầu xã hội về đội ngũ giáo viên theo hướng dạy học tích hợp liên môn, đồng thời có thể đảm nhiệm các công việc nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục.

Một số hình ảnh Hội đồng thẩm định mã ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên