Thời khóa biểu hệ liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 07/9/2018