Lịch công tác – Tuần 51. Năm học 2019 – 2020 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

3/8

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Làm việc với Sở GD&ĐT Quảng Trị về công tác thi tốt nghiệp THPT 2020 PHT Bùi Khắc Sơn

Đ/c Đoàn Kim Phúc

Sở GD&ĐT Quảng Trị GĐ Sở
14h00 Họp HĐTS hệ chính quy và liên thông Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
Ba

4/8

8h00 Họp Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Phó Trưởng đoàn
8h00 Giấy mời họp xét duyệt dự toán kinh phí thực hiện Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ PHT Nguyễn Đức Vượng Phòng họp tầng 2, Sở Nông nghiệp – PTNT GĐ Sở
14h00 Họp HĐ thi đua, khen thưởng Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ

5/8

8h00
14h00
 

Năm

6/8

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
15h00 Đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đi làm nhiệm vụ Theo Quyết định Xuất phát tại sân Nhà Hiệu bộ Phó Trưởng đoàn
Sáu

7/8

14h00
8h00
14h00
Bảy

8/8

8h00
14h00
CN

9/8

8h00
14h00