Lịch công tác – Tuần 4. Năm học 2018 – 2019

Truy cập trang Web cũ tại địa chỉ sau:

qbu.quangbinhuni.edu.vn

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

3/9

Nghỉ bù 2/9
Ba

4/9

7h00 Đoàn đi công tác truyền thông tuyển sinh ở Lào xuất phát tại sân Trường Đoàn công tác theo Quyết định 03 Tỉnh ở Lào theo Kế hoạch PHT. Nguyễn Đức Vượng
14h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Làm việc với trợ giảng Tiếng Anh (Hoa Kỳ) Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo Trường
15h00 Họp bàn XD chương trình đào tạo ĐH,CĐ GDMN Lãnh đạo Trường; Phòng Đào tạo, Trưởng Khoa SPTH-MN; Trưởng các Bộ môn: GD Đặc thù, Â.Nhạc, Toán, Văn Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo Trường

5/9

14h00 Hội nghị CC,VC và LĐ Trung tâm Đào tạo thường xuyên BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm;  CC,VC và LĐ của TTĐTTX Phòng họp Khối VP KT-XH Giám đốc TT
Năm

6/9

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo trường Phòng Khánh tiết BGH
8h30 Làm việc với Đoàn công tác Học viện Khoa học Công nghệ Hoa Bắc BGH; Trưởng, phó các đơn vị: QLKH&HTQT, Khoa NN; CBGV Tiếng Trung và GV đã học ở Trung Quốc Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
Sáu

7/9

Bảy

8/9

8h00 Hội nghị CC,VC và LĐ Khoa Kinh tế- Du lịch

(HOÃN)

BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm;  CC,VC và LĐ của Khoa KT-DL Phòng họp Khối VP KT-XH Trưởng Khoa
CN

9/9

Lịch tuần 4