Đầu mối liên lạc ứng trực 24/24 giờ hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình diễn biến khá phức tạp. Để thực hiện tốt công tác hỗ trợ người nước ngoài với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, bảo đảm an toàn sức khỏe và đời sống sinh hoạt cho tất cả mọi người, không phân biệt đối xử người trong nước hay người nước ngoài, UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối liên lạc, ứng trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin, phản ánh, yêu cầu của người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi gặp các vấn đề cần hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (khám, xét nghiệm, tiêm vắc-xin phòng Covid-19…) có thể liên hệ qua các đầu mối sau đây để được thông tin, hướng dẫn cụ thể.

STT Họ và tên Đơn vị công tác Số điện thoại Ngôn ngữ hỗ trợ
1 Nguyễn Hữu Bình Sở Ngoại vụ Quảng Bình – Số ĐT cố định: 02323.840.741 (liên lạc trong giờ hành chính)

– Số ĐT di động: 0914.750.300

Tiếng Lào
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh

 

Sở Ngoại vụ Quảng Bình – Số ĐT cố định: 02323.840.742

(liên lạc trong giờ hành chính)

– Số ĐT di động: 0941.376.869

Tiếng Anh

Nội dung đăng tải thông tin theo Công văn số 776/SNgV-QLBG-LS ngày 11/10/2021 của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình