Thời khoá biểu

Category

TKB CAO ĐẲNG KHOÁ 60 TKB CAO ĐẲNG KHOÁ 61 TKB ĐẠI HỌC KHOÁ 59 TKB ĐẠI HỌC KHOÁ 60 TKB ĐẠI HỌC KHOÁ 61
TKB Cao đẳng 58 TKB Cao đẳng 59 TKB Đại học K57 TKB Đại học K58 TKB Đại học K59
Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2018 – 2019 (K57,58,59). TKB CĐ K58 TKB CĐ K59 TKB ĐH K57 TKB ĐH K58 TKB ĐH K59
Phòng Đào tạo thông báo Lịch học thực hiện từ ngày 09/11/2018. Lịch học K60, VB2-59
TKB Hệ liên thông, văn bằng 2 thực hiện từ ngày 28/9/2018 Tu 28.9.2018.K59, K60
Thời khóa biểu Hệ Liên thông, Văn bằng 2 – K59 thực hiện từ ngày 14/9/2018. Thời khóa biểu Hệ chính quy K60 thực hiện từ ngày 17/9/2018. Thời khóa biểu Lớp Đại học Giáo dục Tiểu học K60 (hệ Liên thông đào tạo theo hình thức chính quy) thực hiện từ ngày 17/9/2018. Tu...