Trần Đức Hiền

By

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 8/10 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 8h00 Hướng dẫn nghiệp vụ lập hồ sơ công việc và lưu trữ tài liệu tại Phòng Đào tạo (02 ngày) CB lưu trữ, VC văn phòng và...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 1/10 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h30 Ký văn bản cấp học bổng Happel năm học 2018-2019 cho sinh viên Đại diện BGH; Tổ chức Happel tại VN; Hội Khuyến học VN; Phòng CTSV...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 24/9 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 13h00 Sát hạch phỏng vấn năng lực chuyên môn, nghiệp vụ xét chuyển chức danh nghề nghiệp GV ngành Tiếng Anh Ban sát hạch, phỏng vấn theo Quyết...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 17/9 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 9h00 Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp năm 2018 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng 14h00 Hội nghị CC,VC &...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 10/9 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 8h30 Hội nghị CC,VC & LĐ năm học 2018-2019 của Phòng CTSV BGH; Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm và  CC,VC & LĐ Phòng CTSV Phòng họp tầng...
1 12 13 14