Trần Đức Hiền

By

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 10/5 8h00 Họp BGH PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết PHT. PTCD Hiệu trưởng 8h00 Hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử ĐBQH, Hội đồng ND các cấp BT, CTHĐT: PGS.TS. Hoàng Dương Hùng, Phó Phòng TT-PC ThS. Dương...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 3/5 8h00 14h00 Ba 4/5 8h00 Giao ban Lãnh đạo trường tháng 5/2021 Chủ tịch HĐT; BGH, Thư ký Phòng CTHĐT Chủ tịch HĐT 14h00 Tư 5/5 9h30 UBND Phường Bắc Lý kiểm tra công tác chuẩn bị hội nghị tiếp xúc...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 26/4 7h30 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Phòng Đào tạo Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, NLĐ của Phòng Phòng họp tầng 3 Trưởng Phòng 8h00 Họp BGH PHT, Thư ký Phòng Khánh...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 19/4 8h00 Họp BGH PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết PHT. PTCD Hiệu trưởng 14h30 Họp xét học bổng Hassen CHLB Đức cho sinh viên Ban GH, Trưởng Phòng CTSV, Trưởng các Khoa: CN-TT, SP,KHCB, Luật, KT-DL Phòng họp tầng 3 Lãnh...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 12/4 8h00 Họp BGH PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết PHT. PTCD Hiệu trưởng 16h00 Tổng kết và tuyên dương đội bóng chuyền đạt giải ĐH TDTT tỉnh Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo trường 17h30 Gặp mặt cán...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 5/4 8h00 Họp BGH PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết PHT. PT CD Hiệu trưởng 14h00 Ba 6/4 9h00 Tổ chức trao học bổng Trí Đức cho sinh viên Theo Kế hoạch số 571/KH-ĐHQB Phòng tự NC Seminar tầng 3, Khối VP...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 29/3 8h00 Họp giao ban lãnh đạo trường Chủ tịch HĐT, PHT, Thư ký Phòng Chủ tịch HĐT Chủ tịch HĐT 14h00 Ba 30/3 8h00 Tổng kết hoạt động năm 2020 và Kỷ niệm 10 năm thành lập, phát triển AEPD PHT....
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 22/3 8h00 Họp Ban Giám hiệu PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết PHT. Nguyễn Đức Vượng 14h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng tháng 3/2021 BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 15/3 8h00 Họp Ban Giám hiệu PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết PHT. Nguyễn Đức Vượng 9h00 14h00 Ba 16/3 8h30 Họp bàn chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của tỉnh Lãnh đạo trường: Trưởng các Phòng TC-HC,...
1 2 3 14