Tháng Một 13, 2022

Day

Ngày 07/01/2022, Trường Đại học Quảng Bình đã tiến hành thẩm định thành công chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành sư phạm Khoa học tự nhiên (mã ngành 7140247). Thành phần Hội đồng có các nhà Khoa học, nhà quản lý giáo dục đến từ Trường...