Tháng Bảy 29, 2021

Day

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Nhà trường, Ban quản lý Lưu học sinh Lào đã triển khai thực hiện “ Điểm cung cấp thực phẩm miễn phí cho Lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Quảng Bình” kể từ ngày 24/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021 nhằm vận động, kêu gọi các Doanh...