Tháng Tư 16, 2021

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 19/4 8h00 Họp BGH PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết PHT. PTCD Hiệu trưởng 14h30 Họp xét học bổng Hassen CHLB Đức cho sinh viên Ban GH, Trưởng Phòng CTSV, Trưởng các Khoa: CN-TT, SP,KHCB, Luật, KT-DL Phòng họp tầng 3 Lãnh...