Tháng Ba 12, 2021

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 15/3 8h00 Họp Ban Giám hiệu PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết PHT. Nguyễn Đức Vượng 9h00 14h00 Ba 16/3 8h30 Họp bàn chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn công tác của tỉnh Lãnh đạo trường: Trưởng các Phòng TC-HC,...