Tháng Ba 5, 2021

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 08/3 8h00 Họp Lãnh đạo trường CTHĐT, PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết Chủ tịch HĐT 9h00 14h00 Ba 09/3 9h00 Công bố Quyết định kiểm tra hồ sơ chuyên môn các Khoa, Bộ môn, giảng viên Trưởng đoàn kiểm tra, Thư...