Tháng Hai 26, 2021

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 01/3 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 9h00 Họp Ban lãnh đạo về giới thiệu nhân sự ứng cử HĐND tỉnh BGH, Chủ tịch CĐ, Trưởng Phòng TC-HC Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo trường...