Tháng Hai 15, 2021

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 15/2 CHÀO XUÂN TÂN SỬU NGHỈ TẾT, TRỰC CƠ QUAN THEO KẾ HOẠCH   Ba 16/2 CHÀO XUÂN TÂN SỬU NGHỈ TẾT, TRỰC CƠ QUAN THEO KẾ HOẠCH   Tư 17/2 8h30 Trồng cây đầu Xuân Theo Kế hoạch số 222/KH-ĐHQB về...