Tháng Một 22, 2021

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 25/1 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cơ sở của ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn Theo Quyết định Phòng tự NC của Giảng viên, TT Học liệu CTHĐ Ba...