Tháng Một 8, 2021

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 11/1 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Nhà trường làm việc với TT Hỗ trợ sinh viên và Khởi nghiệp Hiệu trưởng, Phòng TC-HC; Toàn thể VC,LĐ Trung tâm VP Trung tâm Hiệu trưởng...