Tháng Mười Hai 28, 2020

Day

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG NĂM 2020 MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TRAO GIẢI THƯỞNG SAO THÁNG GIÊNG 2020
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT VÀ TẬP THỂ “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRƯỜNG QUY CHẾ XÉT CHỌN GIẢI THƯỞNG SAO THÁNG GIÊNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM Thời gian: Khảo sát tin học & Ngoại ngữ: từ 16h30 ngày 4/1/2021. Khảo sát thể lực: 7h00 ngày 5/1/2021. Địa điểm: Khảo sát tin học & ngoại ngữ: Giảng đường B3. Khảo sát thể lực: Quảng trường trước nhà Hiệu bộ. Kế hoạch chi tiết