Tháng Mười Một 6, 2020

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 9/11 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Ba 10/11 9h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy viên BCH Đảng bộ Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy 14h00 Tư 11/11 7h30 Thi...