Tháng Mười 30, 2020

Day

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 2/11 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 8h30 Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường về công tác cán bộ Ban Giám Hiệu; Ban Thường vụ Đảng ủy;Tr. Phòng TC-HC Phòng Hiệu trưởng Hiệu trưởng...