Tháng Bảy 25, 2020

Day

Năm học 2019-2020 Đoàn trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động tham gia phong trào xây dựng văn minh đô thị. Sau Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2020, Đoàn trường đã đồng loạt tổ chức các hoạt động xây dựng văn minh đô thị: như ra quân “Ngày Chủ...