Lịch sự kiện

07Th1

Hiến máu nhân đạo

7:00 sáng - 11:30 chiềuGiảng đường A3