Thông báo tuyển sinh đh, cđ hệ chính quy năm 2018 – bổ sung đợt 2

Trường Đại học Quảng Bình thông báo tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2018 (bổ sung đợt 2), với chỉ tiêu và điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN SINH – BỔ SUNG ĐỢT 2

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

 I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN

Trường Đại học Quảng Bình thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 vào đại học cao đẳng hệ chính quy năm 2018. Nhà trường xét tuyển song song cả hai phương thức là: Điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 và Kết quả học tập năm lớp 12 (Học bạ) cho tất cả các ngành học, cụ thể như sau:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Mã hóa tổ hợp xét tuyển

Điểm nhận hồ ĐKXT THPT Quốc gia

Điểm nhận hồ ĐKXT Học bạ

I

Các ngành đào tạo đại học:

    345

1

Giáo dục Tiểu học

7140202

15

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý

– Ngữ văn, Toán, GD công dân

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

C00

C14

D01

17.0 điểm

18.0 điểm

2

Sư phạm Toán học

7140209

15

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán , Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán , Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D07

17.0 điểm

18.0 điểm

3

Sư phạm Hóa học

7140212

15

– Toán, Vật lý,  Hóa học

– Toán,  Hóa học , Sinh học

– Toán,  Hóa học , Tiếng Anh

A00

B00

D07

17.0 điểm

18.0 điểm

4

Ngôn ngữ Anh, (gồm 2 chuyên ngành):

– Tiếng Anh Tổng hợp;

– Tiếng Anh Du lịch – Thương mại

7220201

30

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Lịch sử,  Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử,  Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý,  Tiếng Anh

D01

D09

D14

D15

14.0 điểm

18.0 điểm

5

Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch)

7310501

30

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý,  GD công dân

– Toán, Địa lý,  Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00

C20

D10

D15

14.0 điểm

18.0 điểm

6

Kế toán, (gồm 2 chuyên ngành):

– Kế toán Tổng hợp;

– Kế toán Doanh nghiệp

7340301

30

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

D01

D07

14.0 điểm

18.0 điểm

7

Quản trị kinh doanh

7340101

30

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

D01

D07

14.0 điểm

18.0 điểm

8

Luật, (gồm 2 chuyên ngành):

– Luật Kinh tế  –  Thương mại;

– Luật Hành chính – Tư pháp

7380101

30

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

C00

D01

14.0 điểm

18.0 điểm

9

Kỹ thuật phần mềm

7480103

30

– Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D01

14.0 điểm

18.0 điểm

10

Công nghệ thông tin

7480201

30

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D01

14.0 điểm

18.0 điểm

11

Kỹ thuật điện

7520201

30

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý,  Tiếng Anh

– Toán,  Vật lý , Sinh học

– Toán, Hóa học, Tiếng Anh

A00

A01

A02

D07

14.0 điểm

18.0 điểm

12

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

30

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Hóa học, Sinh học

–  Toán, Sinh học, Ngữ văn

– Ngữ văn ,Toán , Địa lý

A00

B00

B03

C04

14.0 điểm

18.0 điểm

13

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

7850101

30

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Sinh học

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Địa lý, Sinh học

A00

A02

B00

B02

14.0 điểm

18.0 điểm

II

Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm

40

 

1

Giáo dục Mầm non

51140201

20

Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU

M00

15.0 điểm

17.0 điểm

2

Giáo dục Tiểu học

51140202

20

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lý

– Ngữ văn, Toán, GD công dân

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

C00

C14

D01

15.0 điểm

17.0 điểm

III

Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm

90

 

1

Tiếng Trung Quốc

6220209

30

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

D01

D09

D14

D15

12.0 điểm

15.0 điểm

2

Chăn nuôi (ghép với Thú y)

6620119

30

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Sinh học

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Ngữ văn, Địa lý

A00

B03

B00

C04

12.0 điểm

15.0 điểm

3

Nuôi trồng thủy sản

6620303

30

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Sinh học

– Toán, Hóa học, Sinh học

– Toán, Ngữ văn, Địa lý

A00

B03

B00

C04

12.0 điểm

15.0 điểm


Lưu ý:  Ký hiệu trong các tổ hợp xét tuyển

  • Môn thi chính (nhân đôi): Chữ IN HOA, đậm
  • Môn so sánh: chữ thường, đậm

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH, PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh: Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình. Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước. Điểm trúng tuyển theo ngành học.

2. Phương thức tuyển sinh:

Nhà trường xét tuyển song song cả 2 phương thức cho tất cả các ngành học như sau:

– Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

– Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập năm lớp 12  (Học bạ).

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

– Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

– Điểm ĐKXT phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào;

– Các ngành đại học có môn thi năng khiếu, Điểm môn thi năng khiếu phải đạt 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

– Đối với các ngành đại học sư phạm, nếu thí sinh xét theo học bạ thì điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 6 và xếp loại học lực lớp 12 phải từ loại GIỎI trở lên.

– Đối với các ngành cao đẳng sư phạm, nếu thí sinh xét theo học bạ thì điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 5 và xếp loại học lực lớp 12 phải từ loại KHÁ trở lên.

– Đối với các ngành cao đẳng ngoài sư phạm, nếu thí sinh xét theo học bạ thì điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng 5 (theo thang điểm 10).

IV. ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Đối với các ngành xét tuyển dựa vào điểm thi THPT Quốc gia

Điểm xét tuyển = [Làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy] ((Điểm môn 1 * Hệ số môn 1 + Điểm môn 2 * Hệ số môn 2+ Điểm môn 3 * Hệ số môn 3)*3/Tổng hệ số 3 môn) + Điểm ưu tiên khu vực +Điểm ưu tiên đối tượng + Điểm khuyến khích).

2. Đối với các ngành xét học bạ

Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình cả năm (lớp 12) của tổ hợp xét tuyển +  điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).

3. Quy định độ lệch chuẩn giữa các tổ hợp xét tuyển và điều kiện phụ

– Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là bằng nhau (không có chênh lệch điểm)

– Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Sử dụng môn so sánh đối với các thí sinh bằng điểm.

V. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

Nhà trường áp dụng ưu tiên trong tuyển sinh về tuyển thẳng và ưu tiên trong xét tuyển vào các ngành học của các đối tượng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành. Cụ thể:

– Ưu tiên trong tuyển sinh: Ưu tiên theo nhóm đối tượng và khu vực (theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) với khung điểm ưu tiên theo mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một Phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) không nhân hệ số theo thang điểm 10.

– Ưu tiên xét tuyển thẳng vào trường các đối tượng được quy định tại khoản 2, và khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

– Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng được Nhà trường ưu tiên trong xét tuyển vào trường theo khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Đối với các ngành CĐ ngoài sư phạm áp dụng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

VI. HỒ SƠ, THỜI GIAN, CÁCH THỨC – ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ ĐKXT

a. Đối với các ngành ĐKXT dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

– Phiếu ĐKXT (theo mẫu) có ghi rõ đợt xét tuyển. Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);

– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018;

– Bản sao hợp lệ các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển.

b. Đối với các ngành ĐKXT dựa vào kết quả học tập năm lớp 12

+ Phiếu ĐKXT (theo mẫu);

+ Bản sao học bạ THPT;

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

+ Bản sao hợp lệ các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

+ Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển.

2. Thời gian, cách thức – địa điểm:

a. Thời gian:

Nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ ĐKXT bắt đầu từ ngày 23 tháng 8 năm 2018.

b. Cách thức – địa điểm:

+ Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (tầng 2, Nhà Hiệu bộ – Trường Đại học Quảng Bình)

+ Cách 2: Nộp qua đường bưu điện (căn cứ vào dấu ngày gửi trên phong bì để tính thời gian nộp hồ sơ xét tuyển), Hồ sơ gửi về theo địa chỉ:

Bộ phận tuyển sinh – Phòng Đào tạo – Trường Đại học Quảng Bình

          Số 312 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới – T.Quảng Bình

VIII. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN /THI TUYỂN

Nhà trường áp dụng mức thu lệ phí tuyển sinh theo khoản 1, 2, 3 thông tư 40/2015-TTLT-BTC-BGDĐT, cụ thể như sau:

– Thí sinh sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia để xét tuyển vào Trường: 30.000 đồng/nguyện vọng

– Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng hoặc tuyển thẳng: 30.000 đồng/ nguyện vọng

– Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành năng khiếu hoặc các ngành có thi năng khiếu:

+ Đăng ký xét tuyển bằng phương thức xét tuyển: 30.000 đồng/ nguyện vọng

+ Đăng ký xét tuyển bằng phương thức thi tuyển các môn năng khiếu: 300.000 đồng/hồ sơ (bao gồm tất cả các môn năng khiếu).

IX. TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

1. Thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Quảng Bình phải xác nhận nhập học vào trường trong thời hạn quy định của Bộ GD&ĐT bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia đến trường bằng thư chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại trường.

2. Thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Quảng Bình cần nộp bản sao hợp lệ những giấy tờ sau đây: Học bạ; Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với những người trúng tuyển ngay trong năm tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp THPT đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước; Giấy khai sinh; Các minh chứng để được hưởng chế độ ưu tiên quy định trong văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT; Giấy triệu tập trúng tuyển.

– Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website:www.quangbinhuni.edu.vn

– Đường dây nóng phục vụ tuyển sinh: 0232.3824052

 

Những tệp tin đính kèm: