Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2018 (đợt 1)

Trường Đại học Quảng Bình thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2018 (đợt 1).

Trường Đại học Quảng Bình thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ liên thông, văn bằng 2 năm 2018 (đợt 1).
Thời gian nhập học: vào lúc 08 giờ ngày 16/8/2018 .
Địa điểm: Phòng Đào tạo – Trường Đại học Quảng Bình.
Lưu ý: Thí sinh xem Hướng dẫn thủ tục nhập học ở file đính kèm.
Những tệp tin đính kèm: