Lịch tuần

Category

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 9/12 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 8h00 Tổ chức khóa Đào tạo kỹ năng mềm cho Sinh viên Trung tâm HTSV&KN, Đoàn thanh niên, các chuyên gia của dự án, SV Trường Giảng đường...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ   Hai 02/12 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Lãnh đạo Trường làm việc với Ban Quản trị mạng (Website) Lãnh đạo Trường, thành viên Ban Quản trị mạng Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 25/11 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00   Ba 26/11 8h00   14h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 11/2019 Ủy viên BCH Đảng bộ Phòng họp tầng 3 Bí thư ĐB Tư...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 18/11 7h00 Đoàn công tác Hội Cựu Giáo chức  đi tham quan Biển Đá Nhảy Đại diện Lãnh đạo Trường, Công đoàn, các đơn vị trực thuộc và toàn thể hội viên Hội CGC Xuất phát trước Nhà Hiệu bộ Hội Cựu...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 11/11 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng Ba 12/11 8h00 Họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2019-2020 (đợt 2) Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 4/11 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Tỉnh Đoàn kiểm tra công tác thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2017-2022 Đoàn kiểm tra; BTV Đoàn Trường Văn phòng Đoàn, Địa điểm thực địa Bí...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 28/10 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Họp BCH Đảng bộ tháng 10/2019 Ủy viên BCH Đảng bộ Phòng họp tầng 3 BT Đảng ủy Ba 29/10 8h00 Lễ Khai giảng năm học 2019-2020...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 21/10 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 8h00 Thẩm định dự toán nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường tầng 4, Sở KH&CN CT Hội đồng 8h00 Đài truyền hình quay...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 14/10 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h30 Đón tiếp lưu học sinh và Hội Việt kiều tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) đến nhập học tại Trường ĐHQB   Lãnh đạo các cơ quan liên...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 7/10 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 9h30 Họp Ban Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Trưởng Ban 10h00 Họp Ban Lễ tân phục vụ Lễ...
1 2 3 7