Lịch tuần

Category

  THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 10/8 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Ba 11/8 8h00 14h00 Tư 12/8 8h00 14h00 Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh của TS. Nguyễn Đình Hùng Theo Quyết định...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 3/8 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Làm việc với Sở GD&ĐT Quảng Trị về công tác thi tốt nghiệp THPT 2020 PHT Bùi Khắc Sơn Đ/c Đoàn Kim Phúc Sở GD&ĐT Quảng Trị...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 27/7 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Làm việc với đoàn công tác Sở Kế hoạch và Đầu tư Lãnh đạo trường, Ban Quản lý XDCB Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng 16h00 Tổ...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 20/7 8h00 Làm việc với Đại học Đà Nẵng Hiệu trưởng ĐH Đà Nẵng ĐH Đà Nẵng 14h00 Ba 21/7 8h00 Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra coi thi tốt nghiệp THPT năm 2020 Theo Kế hoạch Phòng họp tầng...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 13/7 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 16h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt trường về công tác cán bộ BCH Đảng Bộ; Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó Khoa, Phòng, Ban, Trung Tâm; Bí thư,...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 6/7 8h00 Họp Ban Giám hiệu (HOÃN) HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các CQ tỉnh Hiệu trưởng Phòng họp Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối Ba 7/7 8h00 Kỳ họp thứ...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 29/6 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Ba 30/6 8h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường về công tác nhân sự BCH Đảng bộ, Trưởng, phó Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Bí thư,...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 22/6 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 8h30 Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ năm 2020 Đoàn kiểm tra; đại diện BGH; Tr. Phòng QT; BCH QS...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 15/6 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00   Ba 16/6 8h00 Hội thảo khoa học “NC giải pháp số hóa địa điểm danh lam thắng cảnh du lịch Quảng Bình” do PGS.TS. Hoàng Văn...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 8/6 10h00 Họp các tổ giúp việc cho Tiểu ban Đảm bảo phục vụ ĐH Đảng bộ lần thứ III, NK 2020-2025 Tất cả các thành viên của các Tổ giúp việc Phòng họp tầng 3 Trưởng Tiểu ban Đảm bảo 14h00...
1 2 3 10