Trần Đức Hiền

By

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 25/1 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cơ sở của ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn Theo Quyết định Phòng tự NC của Giảng viên, TT Học liệu CTHĐ Ba...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 18/1 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Ba 19/1 8h00 Hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2021 Hiệu trưởng Hội trường tầng 3, Cơ quan  Tỉnh ủy Ban Tổ chức 14h00...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 11/1 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Nhà trường làm việc với TT Hỗ trợ sinh viên và Khởi nghiệp Hiệu trưởng, Phòng TC-HC; Toàn thể VC,LĐ Trung tâm VP Trung tâm Hiệu trưởng...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 4/1 9h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 9h00 Tổ chức trao học bổng Trí Đức cho sinh viên Theo Kế hoạch số 1840/KH-ĐHQB ngày 22/12/2020 Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Ban Tổ...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 28/12 8h00 8h00 Tập huấn về công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật (02 ngày) PHT. Bùi Khắc Sơn, Trưởng Phòng TT-PC và Thư ký HĐ Trường ĐH Xây dựng, Hà Nội Bộ GD-ĐT 8h00 Họp Ban Chấp hành...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 21/12 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Ba 22/12 7h30 Lễ viếng Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh Hiệu trưởng Đồng Hải, Đồng Hới UBND Tỉnh 10h00 Tọa đàm...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 14/12 8h00 Họp Ban Giám hiệu; Hội nghị Lãnh đạo trường về công tác cán bộ các đơn vị HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ năm 2020: Viện trưởng Viện NN-MT,...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 7/12 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 8h00 Làm việc với Bộ GD-ĐT và Tập huấn về công tác thanh tra nội bộ của cơ sở GDĐH PHT. Bùi Khắc Sơn & Đ/c Nguyễn Đại...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 30/11 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 8h30 Lễ công bố Quyết định thành lập Trường CĐ Luật Miền Trung PHT. Nguyễn Đức Vượng Trường CĐ Luật Miền Trung Ban TC 15h00 Lễ Kỷ niệm...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 23/11 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 8h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộ Hiệu trưởng Phòng họp Tỉnh ủy, tầng 3 BTV Tỉnh ủy 14h00 Tổng kết...
1 2 3 12