Trần Đức Hiền

By

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 22/4 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Họp Nhóm chuyên trách I về phân công viết báo cáo tự đánh giá chất lượng CSGD 2019 Thành viên Nhóm TĐG I theo Quyết định (TC...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 15/4 8h00 Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Cả ngày) 14h00 Ba 16/4 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 15h00 Hội nghị triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục năm...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 8/4 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 8h30 Họp bàn công tác tuyển sinh 2019 BGH; Trưởng các Khoa; Trưởng Phòng ĐT; Bộ phận truyền thông tuyển sinh Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng 9h00...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 1/4 7h45 Khảo sát triển khai liên kết giáo dục Quốc phòng-An ninh giữa Trường QS Tỉnh và Trường ĐH Quảng Bình Theo Kế hoạch số 492/KH-ĐHQB (26/3/2019) Phòng họp tầng 3 Trưởng Đoàn KS 9h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT,...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 25/3 7h30 Tổ chức Workshop cuộc thi “Danang Startup Runway 2019” (Cả ngày) BTC, 09 nhóm sinh viên đi tiếp vòng 1 cuộc thi “Danang Startup Runway 2019” Phòng Hội thảo, tầng 2, TT Học liệu Ban Tổ chức 8h00 Họp Ban...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 18/3 8h00 Làm việc với Đại học Đà Nẵng Hiệu trưởng ĐH Đà Nẵng GĐ ĐHĐN 14h50 Khảo sát năng lực giảng dạy đối với vị trí việc làm  giảng viên TT HCM Ban khảo sát, ứng viên xin làm giảng viên...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 11/3 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Họp rà soát công tác xây dựng Đề án mở 03 Mã ngành ĐH năm 2019 BGH, các Ban xây dựng Đề án, Lãnh đạo các đơn...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 4/3 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 15h00 Hội nghị giao ban báo chí tháng 1 và tháng 2 năm 2019 PHT. Nguyễn Đức Vượng Phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BTGTU Ba 5/3...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 25/2 8h00 Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo Hiệu trưởng Bộ GD-ĐT, Hà Nội Lãnh đạo Bộ GD-ĐT 14h00 Ba 26/2 8h00 Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2019 của Đảng ủy Khối các CQ...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 18/2 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Họp triển khai Kế hoạch của Bộ GD-ĐT về rà soát, nghiên cứu hệ thống tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, cán bộ quản lý...
1 2 3 4