Trần Đức Hiền

By

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 6/3 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00   Ba 7/3 8h00 14h00   Tư 8/4 8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường 14h00   Năm 9/4 8h00 14h00 Sáu 10/4 7h30...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 30/3 14h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến giới thiệu danh sách nhân sự ĐH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (TẠM HOÃN) UV Ban Chấp hành...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 23/3 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 9h00 Họp xét tốt nghiệp bổ sung (SV hoàn thành CT muộn) Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ 14h00 Đại hội Chi bộ TT...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 16/3 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 8h30 Đại hội Chi bộ Phòng QLKH&HTQT nhiệm kỳ 2020-2022 Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng của Chi bộ Phòng...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 9/3 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Đại hội Chi bộ Khoa N-L-N nhiệm kỳ 2020-2022   Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng của Chi bộ...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 2/3 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Đại hội Chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản nhiệm kỳ 2020-2022   Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 24/2 8h00 15h30 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 16h00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy viên BTV Đảng ủy Phòng HT Bí thư Đảng ủy Ba 25/2 8h00 Đại hội Chi bộ Phòng TC-HC...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 17/2 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng Từ 14h00 Duyệt hồ sơ Đại hội Chi bộ Khoa Ngoại ngữ và Chi bộ Khoa N-L-N BTV Đảng ủy, BCH Chi bộ duyệt HS (02) Phòng họp...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 10/2 8h00 14h00 Công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra công tác xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2019 Đoàn TT, KT; Thường trực HĐTS; Trưởng Phòng TC-HC Phòng Đào tạo Trưởng đoàn TT,KT Ba 11/2 8h00   14h00...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 3/2 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Ba 4/2 8h00   14h00   Tư 5/2 8h00   14h00   Năm 6/2 8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường...
1 2 3 8