Trần Đức Hiền

By

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 6/7 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Công bố kết luận thanh tra công tác quản lý TT Đào tạo thường xuyên Hiệu trưởng, Đoàn thanh tra, toàn thể CB,VC Trung tâm ĐTTX Phòng...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 29/6 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Ba 30/6 8h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường về công tác nhân sự BCH Đảng bộ, Trưởng, phó Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Bí thư,...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 22/6 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 8h30 Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ năm 2020 Đoàn kiểm tra; đại diện BGH; Tr. Phòng QT; BCH QS...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 15/6 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00   Ba 16/6 8h00 Hội thảo khoa học “NC giải pháp số hóa địa điểm danh lam thắng cảnh du lịch Quảng Bình” do PGS.TS. Hoàng Văn...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 8/6 10h00 Họp các tổ giúp việc cho Tiểu ban Đảm bảo phục vụ ĐH Đảng bộ lần thứ III, NK 2020-2025 Tất cả các thành viên của các Tổ giúp việc Phòng họp tầng 3 Trưởng Tiểu ban Đảm bảo 14h00...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 1/6 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00   Ba 2/6 8h00 Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII Cán bộ...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 25/5 8h00 14h00   Ba 26/5 9h00 Hội nghị giao ban công tác chủ nhiệm và công tác sinh viên Đại diện BGH; Phòng CTSV; Đoàn TN, Hội SV; Trợ lý CTSV và toàn thể GV chủ nhiệm Phòng hội thảo tầng...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 18/5 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00 Duyệt hồ sơ Đại hội Đảng bộ trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 Ban TV Đảng ủy Khối, Ban TV Đảng ủy Trường Phòng họp tầng...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 11/5 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng 14h00   Ba 12/5 8h00 14h00 Tư 13/5 8h00 14h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường về công tác nhân sự Đại hội BCH Đảng bộ, Trưởng,...
THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ Hai 4/5 8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng   Ba 5/5 8h00 15h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộ Hiệu trưởng Hội trường Tỉnh ủy (Tầng 5) Tỉnh ủy...
1 2 3 10