Các nguyên tắc làm việc nhóm và kỹ năng quản lý thành viên

8/24/2011 10:01:38 AM

imagasdasdasdetin

Những buổi họp là cách thức tuyệt hảo để bổi đắp tinh thần đồng đội và thói quen làm việc theo nhóm ngay từ lúc đầu mới thành lập nhóm. Những loạt buổi họp giúp các thành viên mới làm

Chi tiết

Câu chuyện Kiến trúc và Hoài bão của thanh niên trẻ Việt Nam

8/24/2011 9:59:57 AM

imagasdasdasdetin

Quay về với Kiến trúc Việt Nam, người trẻ thường đố nhau: “Đố các bạn biết, phố hàng Đào ở đâu?”. Thực chất: “Phố “hàng đào” ở khắp nơi, không chỉ Hà Nội mà cả Sài Gòn, Tây Nguyên và

Chi tiết

Freelance - Công việc chỉ dành cho người năng động voi muc thu nhập hợp lý

8/24/2011 9:58:28 AM

imagasdasdasdetin

Khi làm công việc của một freelance, bạn phải chủ động xử lý mọi tình huống có thể xảy ra. Điều đó đòi hỏi khả năng làm việc độc lập rất cao, phải có năng lực, nhiều sáng tạo, đam

Chi tiết

Chọn trang