Chương trình Học bổng Sau Đại học của Chính phủ Nhật

8/24/2011 8:59:24 AM

imagasdasdasdetin

Phòng Hợp tác quốc tế xin thông báo về chương trình học bổng thạc sỹ và tiến sỹ của chính phủ Nhật (Monbukagakusho Scholarship) cho các ứng viên đăng ký học tại Trường Đại học Ryukyus

Chi tiết

Chương trình Học bổng Sau Đại học, Học bổng nghiên cứu của Quỹ Học Bổng Hitachi (Nhật Bản)

8/24/2011 8:53:00 AM

imagasdasdasdetin

Phòng Hợp tác quốc tế xin thông báo về chương trình học bổng sau đại học, học bổng nghiên cứu của Quỹ học bổng HITACHI cho các ứng viên là cán bộ của Trường như sau

Chi tiết