KẾ HOẠCH

12/13/2011 8:27:24 AM

imagasdasdasdetin

Về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 62 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2012). Tổng kết Năm Thanh niên- Năm 2011 và Chương trình Tết cho sinh

Chi tiết