Hội nghị phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho sinh viên

4/5/2013 10:07:48 AM

Nhằm tuyêntruyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trong sinh viên, ngày 04/4/2013Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnhQuảng Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giaothông cho sinh viên.

Đến dự và chỉđạo Hội nghị về phía lãnh đạo Nhà trường có TS. Bùi Khắc Sơn- P. Bí thư Đảngủy- P. Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí Trưởng các đơn vị, Bí thư ĐoànThanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên và hơn 300 sinh viên đã đến dự.

     Về phía Phòng Cảnh sát giao thông công antỉnh Quảng Bình có Ông Nguyễn Thuận Do- P. Trưởng Phòng Cảnh sát giao thôngcông an tỉnh và các đồng chí đại diện các Ban tham dự.

Ông Nguyễn Thuận Do- P. Trưởng Phòng CSGT CA Tỉnh  Báo cáo tại Hội nghị.

Báo cáo tạiHội nghị Ông Nguyễn Thuận Do- P. Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnhđã thông báo tình hình giao thông trong năm 2012 và quý I năm 2013 của nước tavà trong tỉnh Quảng Bình;  phổ biến, quántriệt  một sô nội dung, Chỉ thị liên quanđến đảm bảo an toàn giao thông trong năm 2013 là năm An toàn giao thông và Vănhóa giao thông.

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giaothông.

Ông Trần SơnHà- Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phổ biến pháp luật về an toàngiao thông và tình hình vi phạm giao thông trong thời gian qua.

Hội nghị tuyêntruyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho sinh viên đã được sự hưởngứng tích cực của sinh viên nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự antoàn xã hội cũng như thực hiện tốt chủ đề năm 2013 là năm an toàn giao thông vàvăn hóa giao thông của Trường Đại học Quảng Bình.

Bài và ảnh Phòng CTSV.

Các tin khác: