Đoàn trường Đại học Quảng Bình tương đương cấp huyện trực thuộc tỉnh Đoàn Quảng Bình

5/31/2012 5:11:33 PM


Đoàn trường Đại học Quảng B×nh

trở thành đơn vị tương đương cấp huyện

 

Sáng 16-5, Trường Đại học Quảng Bình (ĐHQB) tổ chức lễ công bố quyết định đoàn trường ĐHQB là đơn vị tương đương cấp huyện, trực thuộc Tỉnh đoàn.

Đoàn trường ĐHQB vốn là đơn vị đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh. Đây là tổ chức đoàn có số lượng đoàn viên rất đông. Riêng năm học 2011- 2012, đoàn trường có 3062 đoàn viên (chiếm 50% số đoàn viên khối các cơ quan tỉnh) đến từ 25 tỉnh, thành trong toàn quốc và nước bạn Lào. Đoàn trường gồm 8 liên chi đoàn và 1 chi đoàn cán bộ trực thuộc đoàn trường; có 61 chi đoàn sinh viên và 8 chi đoàn giảng viên trực thuộc các liên chi đoàn. Trong nhiều năm qua, Đoàn trường ĐHQB luôn là đơn vị mạnh trong việc hưởng ứng các chương trình, hoạt động do TW Đoàn, TW Hội sinh viên, Tỉnh đoàn, Đoàn khối các cơ quan tỉnh phát động.

Theo Quyết định số 820/QĐ-TĐ, ra ngày 9-5-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đoàn trường ĐHQB trở thành đơn vị tương đương cấp huyện, trực thuộc tỉnh đoàn, tương xứng với các đơn vị Đoàn trường đại học khác trong toàn quốc. Quyết định này dựa trên truyền thống công tác đoàn của đơn vị trước đây cũng như phù hợp với tầm vóc, quy mô của đoàn trường ĐHQB hiện nay. Sự kiện trở thành đơn vị tương đương cấp huyện khẳng định sự nỗ lực, cố gắng, những thành quả mà đoàn trường ĐHQB đã đạt được trong thời gian qua; là một mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đoàn trường, tạo vị thế để phát huy khả năng và tầm hoạt động của một tổ chức đoàn trong trường đại học.


Untitled-1.jpg


BCH Đoàn trường lâm thời gồm 21 đồng chí, do đồng chí Vương Kim Thành làm Bí thư. Trong thời hạn 3 tháng sắp tới, đoàn trường sẽ tổ chức đại hội, kiện toàn bộ máy theo quy định của Điều lệ Đoàn.


          Tin, ảnh: Ngọc Mai- Hương Lê


Các tin khác: