Trở thành Đảng viên của Năm Thanh niên 2011

12/10/2011 4:39:48 PM

Trong Năm Thanh niên 2011, Đoàn trường đã xem xét, ra nhiều Nghị quyết đề nghị Đảng ủy Trường xem xét công nhận đối tượng đảng và kết nạp cho các đoàn viên ưu tú. Sau thời gian phấn đấu, rèn luyện, tháng 11 và 12 đã có 7 đoàn viên ưu tú vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam, đây là vinh dự cho cá nhân cũng như tập thể Đoàn trường trong Năm Thanh niên 2011.

Danh sách 7 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng:

  1. Nguyễn Quang Hùng- Bí thư CĐ Giảng viên Khoa NLTS
  2. Đinh Thị Thanh Trà- Phó bí thư CĐ giảng viên Khoa NLTS
  3. Nguyễn Thành Chung- Bí thư CĐ giảng viên Khoa Toán – Tin
  4. Phan Trọng Tiến- Bí thư LCĐ Khoa Toán – Tin
  5. Trần Mạnh Hùng – Phó Bí thư CĐ giảng viên Khoa Toán – Tin
  6. Nguyễn Tuấn Anh- LCĐ Khoa Mác- Lênin và TT Hồ Chí Minh
  7. Trần Văn Thuật – Phó Bí thư LCĐ Khoa NLTS

(Theo Đoàn trường)   

Các tin khác: