Câu hỏi thông minh dành cho nhà tuyển dụng khi tiến hành phỏng vấn

8/23/2011 4:54:35 PM

imagasdasdasdetin

Biết cách đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng trong buổi phỏng vấn là cách để bạn ghi điểm. Một câu hỏi hay có giá trị hơn nhiều một câu trả lời đúng.

Chi tiết

Để quá trình tuyển dụng hiệu quả hơn cho sinh viên mới ra trừơng

8/23/2011 4:53:41 PM

imagasdasdasdetin

Cho dù bạn có thể chỉ tuyển dụng vài nhân viên mới một năm, nhưng có thể bạn phải mất một thời gian dài mới tìm được người ưng ý. Tại sao lại xảy ra tình trạng như vậy

Chi tiết

Khó giải bài toán chất lượng lao động quảng bình năm 20011 và kế hoạch 5 năm

8/23/2011 4:52:52 PM

imagasdasdasdetin

Trong các báo cáo chính thức, Việt Nam vẫn luôn khẳng định mình là một quốc gia có nguồn nhân lực dồi dào, có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian

Chi tiết

Chọn trang