Seminar giới thiệu giảng dạy phương pháp " Bàn tay nặn bột"

1/20/2014 7:49:20 PM

GIẢNG DẠY KHOA HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP

"BÀN TAY NẶN BỘT"
“Bàn tay nặn bột” được hiểu là phương pháp tạo cho học sinh tích cực, chủ động trong học tập. Học sinh phải tự làm các thực nghiệm để tiếp thu các kiến thức khoa học. Các em tiếp cận tri thức khoa học như một quá trình nghiên cứu của chính bản thân.
"Bàn tay nặn bột" là một phương pháp dạy học tích cực, và hơn thế nữa, một chiến lược về giáo dục khoa học do các nhà khoa học Pháp khởi xướng cho phép đáp ứng những yêu cầu dạy học mới. Vì thế, Bàn tay nặn bột đã được vận dụng, phát triển và có ảnh hưởng sâu rộng  đến giáo dục khoa học không chỉ ở Pháp mà còn ở rất nhiều khu vực, nhiều nước khác trên thế giới trong đó có khu vực Đông Nam Á.
Nhận thấy phương pháp " Bàn tay nặn bột" rất hữu ích cho các em sinh viên năm cuối hệ sư phạm chuẩn bị thực tập tốt nghiệp. Được sự nhất trí của Lãnh đạo Nhà trường, BCH Hội Sinh viên tổ chức Seminar giới thiệu phương pháp này nhằm bổ trợ kiến thức, kỹ năng cho các em sinh viên.
Chương trình do các báo cáo viên là các giảng viên Trường Đại học Quảng Bình đã tham gia lớp tập huấn "Bàn tay nặn bột" do Bộ GD- ĐT tổ chức.
Đây là một trong những hoạt động của Hội Sinh viên Trường Đại học Quảng Bình nhằm tạo điều kiện cho sinh viên học tập, nghiên cứu và sáng tạo.

Nguyễn Lương Sáng

Các tin khác: