Hình ảnh hoat động
afdasdasd
Hội nghị phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho sinh viên

Nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trong sinh viên, ngày 04/4/2013 Trường Đại học Quảng Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị tuyên

Chi tiết