News

Quang Binh University welcomed the delegation from Maejo University, Thai Lan

8/14/2018 2:51:47 PM

Quang Binh University welcomed the delegation from Maejo University, Thai Lan In the morning August 13th 2018, the delegations from Department of Agriculture Production, Maejo University including 34 members lead by Mr Nakarate Rungkawat, the head of Department paid a visited to and had the meeting with Quang Binh University

Tuyển sinh đi học tại CHDCND Lào theo diện học bổng Hiệp định năm 2018

6/14/2018 3:29:42 PM

Tuyển sinh đi học tại CHDCND Lào theo diện học bổng Hiệp định năm 2018 Căn cứ Thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại CHDCND Lào theo diện học bổng Hiệp định năm 2018 như sau: Tổng số có 60 học bổng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và bồi dưỡng ngắn hạn tiếng Lào (ưu tiên các chuyên ngành ngôn ngữ, văn hóa, chính trị, lịch sử, địa lý), gồm:

Successfully organized the School on "Artificial Intelligence and Collective Intelligence" at QBU, Vietnam

12/25/2017 4:20:48 PM

Successfully organized the School on Being aware of the requirements of the industrial revolution 4.0 for human resources training, sponsored by the IEEE World Association of Engineering and supported by Prof. Nguyen Ngoc Thanh Ph.D, D.Sc. - Polytechnic University of Wroclaw (Poland), Quang Binh University successfully held the School "Artificial Intelligence and Intellective Group" on 20-21 December.

Ceremony of the friendship year between Vietnam and Laos 2017 and 42 years of DPR of Laos at QBU

12/5/2017 10:27:53 AM

Ceremony of the friendship year between Vietnam and Laos 2017 and 42 years of DPR of Laos at QBU On the afternoon of November 30th , 2017, at B3 hall, Quang Binh University in collaboration with Department of Foreign Affairs held a ceremony to welcome the year of friendship between Vietnam and Laos 2017 and 42 years of Democratic People's Republic of Laos. This is an annual activity organized by the People's Committee of Quang Binh Province, the Department of Foreign Affairs, the Vietnamese Fatherland Front Committee of Quang Binh Province and the Quang Binh University, in order to show car

Choose
QUANG BINH UNIVERSITY - Address: 312 Ly Thuong Kiet - Dong Hoi City - Quang Binh Provice
Email: quangbinhuni@yahoo.com - Phone : 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : QUANG BINH UNIVERSITY