Phổ biến GD pháp luật

Trường ĐHQB tổ chức Hội thi “Sinh viên với pháp luật phòng chống ma tuý”

11/10/2017 5:51:40 PM

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 (09/11), ngày 08 tháng 11 năm 2017, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Hội thi “Sinh viên với pháp luật phòng chống ma tuý”, với sự tham gia của 05 đội thi đại diện cho 05 lớp Đại học Luật khoá 56, 57, 58.

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 11/2017

11/9/2017 4:29:39 PM

Ngày 09/11/2017, Trường ĐHQB có Công văn số 2071/ĐHQB-TTrPC về việc hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 11/2017 đến các đơn vị thuộc Trưởng để triển khai thực hiện. Nội dung cụ thể như sau:

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10/2017

10/15/2017 3:08:52 PM

Thực hiện Công văn số 1778/HĐPH ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10/2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9/2017

9/5/2017 4:09:18 PM

Thực hiện Công văn số 1549/HĐPH ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9/2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2017

7/18/2017 9:31:09 AM

Thực hiện Công văn số 1058/HĐPH ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình