Phổ biến GD pháp luật

Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 6/2017

6/2/2017 4:40:14 PM

Nhà trường hướng dẫn đến các đơn vị nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 6/2017 như sau:

Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

5/25/2017 8:42:40 AM

Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT. Thông tư này quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017

Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 5/2017

5/9/2017 4:07:14 PM

Thực hiện Công văn số 687/HĐPH ngày 04/5/2017 của Hội đồng PH PBGDPL tỉnh Quảng Bình, Nhà trường hướng dẫn đến các đơn vị nội dung truyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 5/2017 gồm các nội dung:

Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 4/2017

5/3/2017 8:52:43 AM

Để duy trì mô hình Ngày Pháp luật được tổ chức mỗi tháng một lần theo Kế hoạch số 671/KH-ĐHQB ngày 13/5/2015 của Trường Đại học Quảng Bình về thực hiện mô hình “ Ngày Pháp luật”, Nhà trường hướng dẫn nội dung truyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 4/2017 gồm các nội dung:

Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 01/5/2017

3/21/2017 2:56:12 PM

Ngày 15/3/2017, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT và Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT. Hai thông tư này đều có hiệu lực vào ngày 01/5/2017

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình