Phổ biến GD pháp luật

Bộ GDĐT Công bố điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ, TC nhóm trường Sư phạm

7/19/2018 8:07:27 AM

Điểm sàn tuyển sinh các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Sư phạm lần lượt được được xác định là 17,0; 15,0 và 13,0. Ngưỡng điểm sàn này áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPLtháng 7/2018

7/12/2018 8:35:14 AM

Các đơn vị triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 7/2018 trên cơ sở lựa chọn các nội dung tại Công văn số 1267/HĐPH ngày 28/6/2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPLtháng 6/2018

6/6/2018 5:13:47 PM

Thực hiện Công văn số 1032/HĐPH ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 6/2018, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai các nội dung sau đây:

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật qua Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình”

5/7/2018 9:04:18 AM

Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình là đơn vị tổ chức cuộc thi

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPLtháng 5/2018

5/7/2018 8:39:54 AM

Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL đến viên chức, người lao động, người học trong tháng 5/2018 như sau:

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình