Phổ biến GD pháp luật

Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực ngày 01/5/2017

3/21/2017 2:56:12 PM

Ngày 15/3/2017, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT và Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 07/2017/TT-BGDĐT. Hai thông tư này đều có hiệu lực vào ngày 01/5/2017

Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

3/21/2017 2:51:04 PM

Ngày 25/01/2017, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2017.

Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

3/21/2017 2:47:50 PM

Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT. Thông tư này quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017

Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 3/2017

3/6/2017 11:27:17 AM

Thực hiện Công văn số 290/HĐPH ngày 02/3/2017 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình,Yêu cầu các đơn vị, các tổ chức đoàn thể thuộc Trường,bằng các hình thức thích hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong tháng 3/2017 các văn bản pháp luật mới ban hành, trong đó chú trọng tập trung truyên truyền Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Trưng cầu ý dân, Luật Bình Đẳng giới, Luật Thanh niên và các chính sách đào tạo nghề cho thanh niên.

Thông tư ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trong cơ sở giáo dục đại học (mới)

2/15/2017 11:14:45 AM

Ngày 13/01/2017, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh trong trường TCSP. CĐSP và cơ sở GDĐH. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/3/2017 và thay thế QĐ số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình