Phổ biến GD pháp luật

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10/2017

10/15/2017 3:08:52 PM

Thực hiện Công văn số 1778/HĐPH ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 10/2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9/2017

9/5/2017 4:09:18 PM

Thực hiện Công văn số 1549/HĐPH ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9/2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

Nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2017

7/18/2017 9:31:09 AM

Thực hiện Công văn số 1058/HĐPH ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2017, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 6/2017

6/2/2017 4:40:14 PM

Nhà trường hướng dẫn đến các đơn vị nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 6/2017 như sau:

Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục

5/25/2017 8:42:40 AM

Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 27/2016/TT-BGDĐT. Thông tư này quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2017

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình