Phổ biến GD pháp luật

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPLtháng 4/2018

4/9/2018 8:24:40 AM

Thực hiện Công văn số 623/HĐPH ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL Tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 4/2018, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL đến viên chức, người lao động, người học trong tháng 04/2018 như sau:

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 3/2018

3/5/2018 10:04:19 AM

Thực hiện Công văn số 373/HĐPH ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL Tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 3/2018, Nhà trường hướng dẫn các đơn vị nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL đến viên chức, người lao động, người học trong tháng 03/2018 như sau:

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 01 và 02/2018

1/30/2018 10:29:10 AM

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, các tổ chức đoàn thể thuộc Trường,bằng các hình thức thích hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, người học thuộc đơn vị quản lý trong tháng 01 và 02/2018

Hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền PBGDPL tháng 12/2017

12/29/2017 8:44:31 AM

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, các tổ chức đoàn thể thuộc Trường,bằng các hình thức thích hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, người học thuộc đơn vị quản lý trong tháng 12/2017

Trường ĐHQB tổ chức Hội thi “Sinh viên với pháp luật phòng chống ma tuý”

11/10/2017 5:51:40 PM

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 (09/11), ngày 08 tháng 11 năm 2017, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức Hội thi “Sinh viên với pháp luật phòng chống ma tuý”, với sự tham gia của 05 đội thi đại diện cho 05 lớp Đại học Luật khoá 56, 57, 58.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình