Luật, Nghị định

Điều lệ trường đại học năm 2014

9/18/2017 11:00:54 AM

Ngày 10/12/2014, Thủ tưởng Chính phủ quyết định ban hành Điều lệ trường đại học số 70/2014/QĐ-TTg

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình