Văn bản cấp Bộ

Thông tư quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

9/20/2017 10:01:55 AM

Ngày 13/3/2017, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

Thông tư ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

9/20/2017 9:57:24 AM

Ngày 15/3/2017,Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học

Thông tư ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

9/20/2017 9:55:19 AM

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình