Văn bản cấp

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn

3/24/2014 2:58:51 PM

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Quảng Bình liên kết với Trung tâm Khoa học công nghệ và Tư vấn đầu tư, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng thường xuyên chiêu sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn.

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức, LĐHĐ năm học 2012-2013

8/15/2013 10:19:18 AM

Căn cứ kết luận của Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2012-2013, Nhà trường thông báo kết quả đánh giá, xếp loại viên chức và LĐHĐ năm học 2012-2013 đến toàn thể viên chức và người lao động trong Trường được biết. Mọi thắc mắc hoặc không đồng ý với kết quả đánh giá, xếp loại, viên chức và người lao động được quyền khiếu nại, phản hồi ý kiến bằng văn bản lên Hiệu trưởng (qua đ/c Lại Minh Tuấn, Phòng TC-HC-TH) chậm nhất đến 17h ngày 22/8/2013 để kịp thời xem xét, điều chỉnh (nếu có).

Thông báo đăng ký nhu cầu thu hút, đào tạo nhân tài năm 2013

3/27/2013 7:43:31 AM

Ngày 20/3/2013, Sở Nội vụ có Công văn số 353/SNV-CCHC về việc thực hiện chính sách thu hút, đào tạo nhân tài năm 2013 theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND, Nhà trường đã có Công văn số 476/ĐHQB-TC ngày 26/3/2013 về việc thông báo các đơn vị thực hiện đăng ký nhu cầu thu hút, đào tạo nhân tài năm 2013, đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện. Chi tiết có 3 file đính kèm.

Văn bản luật

11/30/2012 4:39:44 PM

Bộ Luật Lao động năm 2012; Luật Công đoàn năm 2012; Luật lưu trữ năm 2011

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình