Góp ý dự thảo văn bản

Góp ý Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản trị Website Trường

9/14/2017 3:51:32 PM

Ngày 28/7/2017, Nhà trường đã thành lập Ban Quản trị Trang Thông tin điện tử tổng hợp Trường Đại học Quảng Bình (Website Trường). Theo đó, Nhà trường đã dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản trị Website Trường.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình