Góp ý dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và các trường cao đẳng sư phạm công lập

10/15/2017 3:17:19 PM

Ngày 04/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên trang web của Bộ dự thảo "Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và các trường cao đẳng sư phạm công lập" nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Góp ý Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản trị Website Trường

9/14/2017 3:51:32 PM

Ngày 28/7/2017, Nhà trường đã thành lập Ban Quản trị Trang Thông tin điện tử tổng hợp Trường Đại học Quảng Bình (Website Trường). Theo đó, Nhà trường đã dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản trị Website Trường.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình