Góp ý dự thảo văn bản

Góp ý dự thảo“Thông tư Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng tốt nghiệp giáo dục đại học và chứng chỉ ...

5/25/2018 10:56:14 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Góp ý dự thảo “Thông tư ban hành quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng đào tạo giáo viên”

5/25/2018 10:53:20 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ các dự thảo “Thông tư ban hành quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng đào tạo giáo viên” nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Góp ý dự thảo “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học”

5/25/2018 10:16:32 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ dự thảo “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học” nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục

5/25/2018 10:13:56 AM

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ dự thảo “Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục” nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm

3/6/2018 10:27:49 AM

Ngày 026/02/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Trang Web của Bộ dự thảo "Thông tư ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm" nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình