Góp ý dự thảo văn bản

Góp ý dự thảo Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục

8/1/2018 9:16:41 AM

Ngày 26/7/2018, Bộ GDĐT có Công văn số 3138/BGDĐT-VP đề nghị Trường Đại học Quảng Bình góp ý Dự thảo Thông tư ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục

Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

7/19/2018 10:11:35 AM

Ngày 05/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ dự thảo Thông tư Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực... nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

7/19/2018 10:11:00 AM

Ngày 26/6/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ dự thảo Thông tư ban hành Quy chế Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

7/19/2018 10:10:11 AM

Ngày 22/6/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ dự thảo Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Góp ý Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

7/19/2018 10:09:55 AM

Ngày 19/6/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ dự thảo Thông tư Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình