Góp ý dự thảo văn bản

Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm

3/6/2018 10:27:49 AM

Ngày 026/02/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên Trang Web của Bộ dự thảo "Thông tư ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm" nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học và bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên

12/26/2017 2:42:52 PM

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Thông tư ban hành Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học và bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên thay thế Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ 2 ( ban hành đã 16 năm).

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học

12/21/2017 3:17:53 PM

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học.

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và các trường cao đẳng sư phạm công lập

10/15/2017 3:17:19 PM

Ngày 04/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải trên trang web của Bộ dự thảo "Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và các trường cao đẳng sư phạm công lập" nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện văn bản.

Góp ý Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản trị Website Trường

9/14/2017 3:51:32 PM

Ngày 28/7/2017, Nhà trường đã thành lập Ban Quản trị Trang Thông tin điện tử tổng hợp Trường Đại học Quảng Bình (Website Trường). Theo đó, Nhà trường đã dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản trị Website Trường.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình