Biểu mẫu

Các biểu mẫu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

4/23/2013 9:19:30 AM

Các biểu mẫu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Các biểu mẫu này kèm theo Quy định về nghiên cứu khoa học đối với sinh viên trong Trường ĐH Quảng Bình và được áp dụng từ năm học 2012-2013.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình