Thông báo

Công văn đề xuất nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016

8/29/2016 9:25:25 AM

Công văn đề xuất nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016 Số 2574/ĐHQB-TC ngày 25 tháng 8 năm 2016

Quyết định phê duyệt danh sách tham gia khảo sát chuyên môn

9/14/2015 2:37:52 PM

Quyết định phê duyệt danh sách tham gia khảo sát chuyên môn Số 1416/QĐ-ĐHQB ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

Kế hoạch khảo sát chuyên môn

9/14/2015 2:30:55 PM

Kế hoạch khảo sát chuyên môn Đối với các ứng viên tuyển dụng vào vị trí giảng viên theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh năm 2015

Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng, ban trực thuộc Trường ĐHQB

5/30/2014 7:30:58 AM

Quy định chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng, ban trực thuộc Trường ĐHQB Ban hành kèm theo Quyết định số 663/QĐ-ĐHQB

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình