Thông báo

Kế hoạch tuyển dụng năm 2016

12/6/2016 3:23:46 PM

Kế hoạch tuyển dụng năm 2016 Số 3340/KH-ĐHQB ngày 02 tháng 12 năm 2016

Công văn đề xuất nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016

8/29/2016 9:25:25 AM

Công văn đề xuất nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016 Số 2574/ĐHQB-TC ngày 25 tháng 8 năm 2016

Quyết định phê duyệt danh sách tham gia khảo sát chuyên môn

9/14/2015 2:37:52 PM

Quyết định phê duyệt danh sách tham gia khảo sát chuyên môn Số 1416/QĐ-ĐHQB ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

Kế hoạch khảo sát chuyên môn

9/14/2015 2:30:55 PM

Kế hoạch khảo sát chuyên môn Đối với các ứng viên tuyển dụng vào vị trí giảng viên theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh năm 2015

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình