Nội dung ôn thi

Nội dung khảo sát chuyên môn

9/18/2015 8:21:06 AM

Nội dung khảo sát chuyên môn Tuyển dụng giảng viên diện thu hút nhan tài của tỉnh năm 2015

Nội dung thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2014

6/4/2014 1:01:44 PM

Nội dung thi tuyển viên chức sự nghiệp năm 2014 Ban hành kèm theo Quyết định số 782/QĐ-ĐHQB ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức ...

Nội dung khảo sát chuyên môn Giảng viên diện Thu hút nhân tài năm 2013

9/30/2013 8:43:22 AM

Nội dung khảo sát chuyên môn Giảng viên diện Thu hút nhân tài năm 2013 Ngày 27/9/2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã ký văn bản số 1932/ĐHQB-TC vvề nội dung hướng dẫn khảo sát chuyên môn đối với giảng viên tuyển dụng vào Trường Đại học Quảng Bình theo chính sách thu hút nhân tài tỉnh Quảng Bình, năm 2013 (đợt 1).

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình