Kết quả điểm thi

Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2014

7/17/2014 2:46:18 PM

Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2014 Kèm theo Quyết định số 1123/QĐ-ĐHQB ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình