Đề án tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016

1/5/2017 9:40:23 AM

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 Số 3340/KH-ĐHQB ngày 01 tháng 12 năm 2016

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014

5/12/2014 1:05:14 PM

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 Căn cứ các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức và nhu cầu công việc, vị trí việc làm tại các đơn vị, Trường Đại học Quảng Bình xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014 như sau ...

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình