KH công tác

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

9/14/2017 10:08:52 AM

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018 Thực hiện Kế hoạch số 1558/KH-ĐHQB ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Trường Đại học Quảng Bình về tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và xây dựng Kế hoạch năm học 2017 - 2018, Trung tâm NC ASEAN xây dựng kế hoạch năm học của đơn vị cụ thể như sau:

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.052.3822010 - Fax: 0084.052.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình