Tin hoạt động

Sermina khoa học: “Triển khai tài nguyên giáo dục mở: Bản quyền và giấy phép mở”

10/30/2017 2:50:54 PM

Sermina khoa học: “Triển khai tài nguyên giáo dục mở: Bản quyền và giấy phép mở” Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2017-2018; để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ. Vào lúc 14h00, ngày 27/10/2017, Trung tâm Học liệu Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Seminar khoa học:“Triển khai tài nguyên giáo dục mở: Bản quyền và giấy phép mở”

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC LIỆU. NĂM HỌC 2017 – 2018

10/17/2017 10:46:28 AM

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG TRUNG TÂM HỌC LIỆU. NĂM HỌC 2017 – 2018 Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Trung tâm Học liệu trong năm học 2016 - 2017 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018. Vào lúc 14h00, ngày 12/09/2017 Trung tâm Học liệu đã tổ chức Hội nghị công chức - viên chức, người lao động năm học 2017 – 2018.

SEMINAR BÁO CÁO TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM PHẦN MỀM DSPACE TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

9/11/2017 10:33:28 AM

SEMINAR BÁO CÁO TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG THỬ NGHIỆM PHẦN MỀM DSPACE TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Sau một thời gian nghiên cứu và triển khai ứng dụng thử phần mềm DSPACE, sáng ngày 6/9/2017, Trung tâm Học liệu tổ chức báo cáo tình hình ứng dụng thử nghiệm phần mềm để xây dựng bộ sưu tập số tại Trung tâm Học liệu.

LỄ TỔNG KẾT TRAO GIẢI CUỘC THI “STATUS TỪ TRANG SÁCH” CỦA CÂU LẠC BỘ SÁCH QBU TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU

5/25/2017 9:58:07 AM

LỄ TỔNG KẾT TRAO GIẢI CUỘC THI “STATUS TỪ TRANG SÁCH”  CỦA CÂU LẠC BỘ SÁCH QBU TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU Thực hiện Kế hoạch số 374 ngày 18/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình, sáng ngày 24 tháng 5 năm 2017 Câu lạc bộ sách QBU tại Trung tâm Học liệu đã tổ chức Tổng kết và trao giải cuộc thi Viết online “Status từ trang sách”.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình