Giới thiệu

GIỚI THIỆU

10/18/2013 9:07:31 AM

GIỚI THIỆU Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp (Student Service and Enterprise Relationship Center) trực thuộc Trường Đại học Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 293/QĐ-ĐHQB ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình.

Chọn trang
©TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH - Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn - ĐT: 0084.0232.3822010 - Fax: 0084.0232.3821054
Design by : Bộ môn Tin học Trường Đại học Quảng Bình